logo Amery Amery

Ice Hockey: Boys Varsity Tournament:  
Friday, Nov 29, 2019  Time 7:00pm
Ashland vs Amery @ Amery Ice Arena


Location: 
Amery Ice Arena
1065 Riverplace Drive
Amery, WI 54001
+1 715-268-7869
ameryhockey.com


Thanksgiving Hockey Friday: 2:00 Icemen vs St. Paul Highland Park 4:30 Amery JV vs Icemen JV 7:00 Amery vs Ashland


Share on Facebook Tweet This Page Share on Linkedin


Directions: